• LOCATIE :

  Kantine Maasvogels
 • DATUM :

  Vrijdag 4 Oktober
 • TIJD :

  19:00 uur

Beste leden,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor de Algemene ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2019 om 19.00 uur in de kantine van ons sportpark. De agenda:

 • Opening

 • Vaststellen van de agenda

 • Ingekomen stukken en mededelingen

 • Terugblik 2018 (op diverse onderdelen)

 • Financieel jaarverslag 

 • Pauze

 • Plannen 2019

 • Benoeming bestuursleden

 • Uitvoering kascontrole 2019 

Wij hopen velen van jullie te kunnen verwelkomen

 

Het bestuur

You must be logged in to post a comment.

COPYRIGHT | LTC MAASVOGELS | 2014
Nekummerweg 6x Maastricht