Historie

Tennisachtergrond

De LTC Maasvogels werd opgericht in 1954 met de aanleg van 2 gravelbanen vlak naast de huidige Wesly drukkerijen, onder de Noorderbrug.
 De vereniging was in hoofdzaak bedoeld voor de directie – Fam Lhoest – en enkele stafmedewerkers en/of beambten.
 De eerste Voorzitter, van 1954 – 1960, was de Hr. Van Poelvoorde sr. – op dat moment bedrijfsleider.
In deze tijd werden er wedstrijden gespeeld tegen Papeteries Belgique – Stadtverwaltung Aachen , de Enci en de Gemeente Maastricht. De wedstrijden resulteerden steevast in een chique diner op Kasteel Neercanne of Kasteel Wittem.

Al in 1951 werden de terreinen aan de huidige Mergelweg gekocht met als doel er een recreatie/wandelpark voor KNP-ers van te maken.
 Er werd een tennispark gebouwd met 2 gravel banen een speeltuin en er werd een voetbalveld gepland, terwijl de Villa als buitenverblijf voor KNP-ers was bestemd. Haaks op de tennisbanen werd zelfs een basketbalveld aangelegd, dat later tot tennisbaan 3 werd gepromoveerd.
 Het terrein, 3,35 ha werd beplant met 12. 000 bomen en heesters, het voetbalveld werd volledig gedraineerd en omrasterd met 900 m2 draad. Het tennisgebouw werd ontworpen door Architect Boosten en door aannemer Knols gebouwd. Naast tennisvelden werd ook een kinderspeeltuin aangelegd, de speeltuigen werden door de jongens van de Bemetel gemaakt. 
De opening vond op grootse wijze plaats op 8 april 1964.
Alle notabelen van de stad waren aanwezig:
De burgemeester Michiels van Kessenich , de familie Lhoest, de Klommelekapel, jeugdvoetballertjes, de pers en KNP-genodigden. Dit alles onder de bezielende leiding van voorzitter Jan Lemmens. Het terrein werd zelfs officieel ingeschoten door het MOMUS-kanon, gevolgd door een deftig toernooitje!!!

Onder maatschappelijke invloed van de individualisering hebben diverse Maasvogels verenigingen waar teamsporten bedreven werd de laatste 25 jaar het loodje gelegd, zoals voetbal, basketbal, trimclub, autoclub, watersport, tafeltennis enz. Echter de tennisclub staat anno 2008 nog als een fiere pauw overeind.
In de jaren na de officiële opening groeide de Tennisafdeling spectaculair met vele jeugdleden.
 De toernooien werden uitgebreid; vooral de toernooien tegen de Kredietbank waren van hoog culinair gehalte!!
Er werd veel aandacht besteed aan de jeugd en de trainingen. Er zat veel talent in onze jeugdafdeling.
Ook de toelatingseisen voor de tennisafdeling werden verruimd; men hoefde geen beambte meer te zijn om toegelaten te worden.

Baan 3 werd eigenhandig door enkele leden aangelegd en een oefenmuur mocht niet ontbreken.
In de loop van jaren veranderde het bestuur diverse keren van samenstelling.

Jan Lemmens werd opgevolgd door Nico Soemers en later door Willy Rondas. Hij was ook degene die het Inter bedrijventournooi (PG) introduceerde in 1984 en de banen 3 en 4 liet aanleggen. De totale verlichting werd via de Fa. Dassen geregeld.

Willy Rondas maakte ook de komkommertijd mee en diende drastisch te bezuinigen in het kader van Albatros. Maar met kunst- en vliegwerk werden de velden in stand gehouden. Wel was ondertussen de sproei installatie gerealiseerd om de onderhoudskosten te beperken.

De opvolger van Willy Rondas, Marcel Hageman heeft nog moeilijkere tijden gehad tijdens het vervolg op Albatros en zelfs zodanig dat hij Jan v. Elk als bemiddelaar moest inschakelen om van KNP de continuïteit van het tennispark gegarandeerd te krijgen. Mede hierdoor zijn we tot op heden in staat om te blijven tennissen op ons park!
Onder voorzitter, Tos Heuts, werd de club verder geprofessionaliseerd. Teams gingen aan de KNLTB-competitie deelnemen, werd de integratie van Sappi Lanaken-spelers een feit en ook de tenniskledij kon veranderen; vroeger alleen wit, momenteel gele schoenen, gekleurde rackets!!!!

Maar ook moest Tos Heuts samen met zijn bestuur moeilijke beslissingen nemen. Mede door de verminderde bedrijfsresultaten van Sappi en het hieruit voorvloeiende Everest programma werd de club in 2007 voor een keuze gesteld. Er zou een andere koers moeten worden gevaren.

Het jaar 2008 is aldus voor de tennisclub TC Maasvogels een zeer belangrijk en spannend jaar gebleken. Vanaf het moment dat de club werd opgericht in 1954 was de club onlosmakelijk verbonden met de KNP en later Sappi.

Het jaar 2008 zal de de geschiedenisboeken ingaan als het jaar dat de club als een zelfstandige vereniging een doorstart moest maken. Natuurlijk zullen de Sappi banden nooit worden verbroken, maar dezelfde onlosmakelijkheid zoals die was bestaat niet meer. Samen met de leden werd besloten om met de tennisclub een andere koers te gaan varen.

Deze koers zal geen effect hebben op het sportieve vlak maar des te meer op het organisatorische en financiële vlak.

Iedere periode, zeker ook in een sportvereniging, heeft zijn glorie momenten, zijn eigen heroiek. In iedere periode worden helden geboren maar iedere periode heeft ook momenten van moeilijke keuzes maken, van afzien en van het afscheid nemen van je eigen helden.

Wij hopen als vereniging, dat ook in de nieuwe periode die voor ons ligt nieuwe helden worden geboren dat de club nog lang sportieve successen mag beleven, dat er heroische momenten worden afgewisseld met momenten van plezier, lol en bezinning.

Het bestuur

LOCATIE PARK

Nekummerweg 6
6212 NK Maastricht
Telefoon Clubhuis 043-8521622

Free Wifi

 

 Instagram - Logos, brands and logotypes

COPYRIGHT | LTC MAASVOGELS | 2014
Nekummerweg 6 Maastricht