mei 3rd

Het nieuwe tennisseizoen is inmiddels een aantal weken bezig. Ondanks het feit dat we, gehinderd door de de nog altijd geldende restricties, nog geen mogelijk hebben om een jaarvergadering uit te schrijven waarbij we elkaar ook live kunnen ontmoeten, vindt het bestuur het zinvol om via deze nieuwsbrief de leden over een aantal zaken te  informeren.

Bestuursinfo

In afwachting van de voordracht om Jean Boelen tijdens de Algemene Ledenvergadering voor te dragen als voorzitter, heeft deze de functie van voorzitter ad interim aanvaard, in afwachting van een formele kandidaat stelling tijdens de algemene Ledenvergadering. Zodra de Corona maatregelen het toelaten en we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten voor een vergadering zal het bestuur deze vergadering uitschrijven.

Welkom aan onze nieuwe leden. 

Met plezier melden we, dat we sinds de openstelling van de banen, een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. We hebben op dit moment 213 geregistreerde leden en we verwachten de komende weken nog wel een kleine toename. Wanneer deze trend zich voortzet bereiken we op niet al te lange termijn het maximum aantal van 220 leden.  

Het Maasvogels tennispark

Vanaf de 3e week Maart zijn onze tennisbanen weer open en hier meteen een compliment aan onze groundsman Kees voor de prima staat waarin onze banen verkeren. Ook dank aan de vrijwilligers die meegeholpen hebben het park een eerste voorjaarsbeurt te geven. 

Verlichting van de tennisbanen is gerepareerd

De defecte baanverlichting van baan 1 is inmiddels weer gerepareerd. We willen de gebruikers er op attenderen dat het in- en uitschakelen van de verlichting op de banen met kleine pauzes dient te gebeuren om overbelasting te vermijden. Er zal de komende dagen een instructie worden opgesteld die in het mededelingenkaartje wordt opgehangen.

Schoonmaak

Afgelopen week is er flink gepoetst in kantine en kleedkamers. Alles ziet er weer top uit. Toch het verzoek om er samen voor te zorgen dat het er netjes uit blijft zien. Daarom de vraag om na gebruik van de ruimte, de gravel die in kleedkamers en kantine  ligt even weg te vegen. Een kleine moeite met maximaal resultaat. Alvast bedankt voor de medewerking.    

Groot onderhoud kantine en kleedkamers

Het bestuur heeft enige tijd geleden al vastgesteld dat er enig groot onderhoud nodig is aan het gebouw. Er zal de komende weken een inventarisatie van de uit te voeren werkzaamheden worden gemaakt en een prioriteitenlijst.  Vervolgens zal er een MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan) worden gemaakt en moeten we bekijken hoe een en ander gerealiseerd kan worden, rekening houdend met de beperkte financiële mogelijkheden van onze vereniging. We verwachten bij de Algemene Ledenvergadering hier met concrete voorstellen te komen. Suggesties en hulp zijn van harte welkom.

Corona regels

Er bereiken het bestuur nogal wat vragen over de actueel geldende regels op het tennispark. De regels veranderen met de regelmaat van de klok. Op de website van de KNLTB vind je een overzicht van alle geldende regels plus een uitgebreide lijst van veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. 

De meest gestelde vragen welke wij de afgelopen weken kregen beantwoorden we alvast hier:

*Het tennispark is open maar kleedkamers en kantine zijn gesloten. 

*Toiletten mogen in noodgeval gebruikt worden.

We hopen dat we de komende weken ook groen licht krijgen om het buitenterras formeel te mogen openen. NOC/NSF en KNLTB zijn hierover druk in gesprek met de bevoegde instanties.

 Andere info is te vinden door de onderstaande link te gebruiken.

https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/protocol-verantwoord-sporten/

Baanreglement

Het ledenaantal is gestegen en het wordt drukker op ons park. Dat houdt in dat het kan gebeuren dat men niet altijd op ieder gewenst moment een vrije baan aantreft.

Het verzoek is dan ook aan iedereen om bij gebruik van een baan met de ledenpassen “af te hangen” op het hiervoor bestemde bord. Dubbels 1 uur en singles 1/2 uur. Op deze manier voorkomen we onnodige discussies en kan iedereen spelen. 

Het complete baanreglement vindt je via de onderstaande link:

Baan-parkregelement 2016

Activiteiten

 Door alle restricties staan gezamenlijke verenigingsactiviteiten op een erg laag pitje. Toch is het bestuur op de  de achtergrond bezig om te kijken naar mogelijkheden om zodra het weer mag, onze vertrouwde activiteiten op te starten. We houden de leden via de website op de hoogte en we hopen dat we snel weer allen samen kunnen genieten van alles wat Maasvogels tot een unieke vereniging maakt.

Namens het bestuur

Jean Boelen -Voorzitter a.i.

tel: +31 (0)6 5110 4681

email: jboelen@me.com

Comments are closed.

COPYRIGHT | LTC MAASVOGELS | 2014
Nekummerweg 6x Maastricht